Over Oranjevereniging Spoolde

Oranjevereniging Spoolde 

De Oranjevereniging Spoolde is opgericht op 23 september 1913Het oorspronkelijke doel was het organiseren van feestelijkheden bij verjaardagen van het Koninklijk Huis en bij nationale gedenkdagen. Tegenwoordig ligt de nadruk op het organiseren van activiteiten voor de bewoners van het buurtschap Spoolde en iedereen die zich verbonden voelt met Spoolde. De activiteiten, die de vereniging voor jong en oud organiseert, zijn bijvoorbeeld de toneelavond, bingo’ssurvival voor de jeugdkindermiddag, sinterklaasfeest en natuurlijk de grootste activiteit: het Spoolderfeest. 
Dit driedaagse feest vindt traditiegetrouw plaats in het derde weekend van juni in een grote feesttent tegenover het buurthuis Eben Haëzer aan de Nilantsweg  

Het merendeel van de activiteiten is op basis van lidmaatschap van de Oranjevereniging Spoolde vrij toegankelijk, tenzij in de aankondiging anders is vermeld.  

 

 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 15 bestuursleden, die zoveel mogelijk als vertegenwoordiger van een straat uit Spoolde functionerenHet bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden, die elk hun eigen taken vervullen. 

 Voel je je betrokken bij het buurtschap Spoolde en wil je graag je steentje bijdragen aan deze activiteiten? Meld je dan aan als vrijwilliger via secretaris@ovspoolde.nl!