augustus 27, 2018

Spoolder Regatta 2018

Beste leden van de Oranjevereniging,

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten de aangekondigde Jubileum Regatta op zaterdag 15 september niet door te laten gaan!

De vele positieve reacties, die we van verschillende mensen kregen op ons idee, hebben tot onze teleurstelling niet geleid tot de aanmelding van voldoende teams.

Het aantal aanmeldingen is gewoon te klein gebleken om een volwaardige regatta te kunnen houden.

We willen langs deze weg alsnog de mensen bedanken, die zich wel hadden aangemeld.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Oranjevereniging Spoolde