Deelnameformulier Kinderspelen

Voor kinderen t/m 12 jaar van leden van de Oranjevereniging “Spoolde”.

Opgave voor 10 juni d.m.v. het inleveren van het strookje bij onderstaand persoon, per e-mail of via formulier website Oranjevereniging: www.ovspoolde.nl

Roel Walgien – Nilantsweg 69  of email:  lisa@ovspoolde.nl