Lid worden

Wilt u lid worden van de Oranjevereniging Spoolde dan kunt u dit doen door onderstaande formulier in te vullen.
Wij verzoeken u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede de namen en geboortedatum van eventuele kinderen door te mailen.

Hetzelfde emailadres kunt u gebruiken om wijzigingen en opzeggingen door te geven.

De contributie voor het lidmaatschap van Oranjevereniging Spoolde bedraagt:

contributie voor het gehele gezin incl. kinderen tot 18 jaar € 12,50 / jaar
contributie vanaf 18 jaar per persoon € 7,50 / jaar
Dit bedrag kan overgemaakt worden naar onderstaande rekening:NL65RABO0377341398 t.n.v. Oranjevereniging Spoolde
O.V.V. Contributie ( gevolgd door het betreffende jaar) Achternaam, voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en de namen en geboortedata van eventuele kinderen.
Na ontvangst van de betaling wordt het lidmaatschapsbewijs bij u thuis bezorgd of per post opgestuurd.
Betaling kan ook contact bij de jaarlijkse ronde van de wijkbeheerder, hierbij ontvangt u dan gelijk het lidmaatschapsbewijs.